Nieuws en publicaties

NVPB nieuws

1. Symposium NVPB, PLA..N., KAD op World Pest Day 2019
2. CenSAS enquête voor plaagdierbeheersers
3. Killgerm Infodagen 2019
4. Jaarverslag CEPA
5. Jaarverslag Platform Biociden
6. Parasitec 2019 Budapest


Symposium NVPB, PLA..N., KAD op World Pest Day 2019

In het kader van World Pest Day die plaatsvindt op 6 juni 2019 willen de NVPB, PLA..N. en het KAD een gezamenlijk symposium organiseren. Tijdens dit symposium willen de partijen actuele en internationale thema’s bespreken, zoals klimaatverandering en verstedelijking en de invloed hiervan op de aanwezigheid van plaagdieren. Meer informatie volgt op korte termijn, maar houd 6 juni alvast vrij in uw agenda.

CenSAS enquête voor plaagdierbeheersers

Het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS) doet onderzoek naar de omgang met ratten en muizen in dierplagen. Als onderdeel van het onderzoek doet CenSAS een zogenaamde nulmeting (enquête) waaruit naar voren moet komen hoe plaagdierbeheersers omgaan met ratten en muizen en hoe wordt gekeken naar dierenwelzijn. Met de uitkomsten van de nulmeting wil het CenSAS een afwegingskader ontwikkelen. Het is van belang dat NVPB-leden deelnemen aan de enquête, zodat er een goed beeld kan worden geschetst van professionele plaagdierbeheersing. Klik op de link om deel te nemen aan de enquête.

Killgerm Infodagen 2019

De Killgerm Infodagen 2019 zullen volgende week plaatsvinden op de volgende locaties: 17 april bij het Van der Valk Hotel “De Cantharel” in Apeldoorn en donderdag 18 april bij het Van der Valk Hotel in Tilburg. Tijdens deze dagen kunt u verschillende lezingen bezoeken die gericht zijn op zowel praktijk als wetgeving. Tussen de lezingen door kunt u de stands bezoeken en uiteraard is de NVPB ook aanwezig met een stand. Het volledige programma vindt u hier en aanmelden kan via de Killgerm-website.


Jaarverslag CEPA

CEPA heeft onlangs haar Jaarverslag van 2018 gepubliceerd. Het jaarverslag geeft een samenvatting van de onderwerpen waar CEPA zich het afgelopen jaar voor heeft ingezet en de successen die zijn behaald in de plaagdiermanagement-branche. Belangrijke thema’s in 2018 waren onder andere duurzaamheid, gezonde steden en de burger. Ook wordt er ingegaan op nieuwe initiatieven, zoals de digitalisatie van de sector waaraan de werkgroep Digital Empowerment hard heeft gewerkt. Het volledige CEPA jaarverslag vindt u hier.

Jaarverslag Platform Biociden

Het platform Biociden heeft onlangs haar jaarverslag van 2018 gepubliceerd. In de eerste maanden van het jaar is het Platform zeer actief geweest. Helaas is er over de tweede helft minder gerapporteerd vanwege het tijdelijk uit de running zijn van de coördinator van het Platform. Desalniettemin geeft het jaarverslag een goed overzicht van de activiteiten van het Platform en daarnaast komen ook enkele voor de biociden-sector belangrijke ontwikkelingen in 2018 aan de orde. Het jaarverslag Platform Biociden vindt u hier.


Parasitec Budapest 2019

Op 9 en 10 mei 2019 vindt Parasitec 2019 plaats in Budapest, Hongarije. Parasitec is de grootste Europese beurs voor de professionele plaagdierdierbeheersing. Naast de expositie van nieuwe ontwikkelingen en producten, biedt Parasitec ook een goede mogelijkheid om met andere bedrijven uit de (internationale) sector te netwerken. Voor meer informatie of voor het aanmeldformulier, kijk op de website van Parasitec.

Overige berichten

ProSekt werkt door heel Nederland

Er is altijd wel een bestrijder van ProSekt bij jou in de buurt

Spoedservice

Als je ons belt, dan zijn we uiterlijk de volgende dag ter plaatse

Gratis inspectie

Onze tarieven zijn zeer scherp en inspectie is zelfs gratis

Lost het probleem direct voor je op

Onze bestrijders zijn zeer ervaren en werken met de allerbeste bestrijdingsmethoden