Waarborgen kwaliteit door ProSekt

Komen er werkelijk problemen wanneer het toelatingsbeleid rondom bestrijdingsmiddelen niet verandert?

We gebruiken in Nederland zo'n 800-1000 biocideproducten zoals ontsmettingsmiddelen in zwembaden en ziekenhuizen of ongediertebestrijdingsmiddelen. Deze biociden zijn nog niet officieel toegelaten, zoals wettelijk vereist en hier wil het ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) verandering in brengen.

Om de toelating van deze producten te bewerkstelligen heeft VROM, in samenwerking met de ministeries van LNV, VWS, SZW, V&W, VWS, EZ en Justitie, een gedifferentieerd handhavingsbeleid ingevoerd. Dit betekent dat biociden die nu op de Nederlandse markt te verkrijgen zijn, zo snel mogelijk door het onafhankelijke College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) worden getoetst. Het Ctgb toetst de middelen op de effecten voor mens, dier en milieu. Alleen middelen die op een veilige manier gebruikt kunnen worden en die geen onaanvaardbare effecten hebben, worden toegelaten voor bepaalde toepassingen.

Ervaringen met ProSekt

Wat klanten over ons zeggen:

De heer Pietersen uit Utrecht: snel geholpen, top ongediertebestrijder!
12 mei 15 Rotterdam Mario v Loon Bestrijder Mark van prosekt is bij me geweest voor het bestrijden van houtwormen. Is goed verlopen, hij denkt mee en is hulpvaardig. Zou hem zeker aanbevelen.
Rabobank Amsterdam Lisette: "ben al jarenlang tevreden klant bij ProSekt".