Rattenoverlast in Nederland: voorkom Parijse toestanden!

Parijs kampt met een heuse rattenplaag. Bewoners krijgen een boete als zij geen maatregelen nemen, zoals het plaatsen van vallen of het inzetten van gif. Ook in Nederland speelt deze problematiek en het beeld is dat de overlast toeneemt. Op World Pest Day vraagt de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) aandacht voor de belemmeringen voor een effectieve aanpak van dierplagen door professionele plaagdierbeheersers. “Met name op provinciaal niveau worden beperkingen ervaren voor een effectieve integrale aanpak van dierplagen”, aldus Jan Verschoor (secretaris NVPB). Daarnaast pleit de NVPB voor een brede erkenning van de beroepsopleiding voor professionele plaagdierbeheersers. 

Risico’s van plaagdieren
Plaagdieren, zoals ratten en muizen, kunnen risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van mens en dier, zorgen voor slechte hygiënische omstandigheden en kunnen grote economische schade veroorzaken. Deze risico’s en daarbij het belang van plaagdierbeheersing zijn algemeen onderkend, uiteraard ligt hierin de nadruk op een verantwoorde inzet van bestrijdingsmethoden en dierenwelzijn. Er zijn signalen dat de overlast van knaagdieren de laatste jaren is toegenomen. Onder druk van klimaatverandering (minder koude winters) en verstedelijking (toenemende aanwezigheid van voedsel en schuilplaatsen voor plaagdieren) dreigt de overlast nog verder toe te nemen. Harde cijfers ontbreken echter. Daarom start het ministerie van I&W binnenkort met een mobiele app om ratten te monitoren. “Monitoring is belangrijk om beter beeld te krijgen van de overlast, maar het lost het probleem nog niet op”, zegt Jan Verschoor (secretaris NVPB). De monitoring kan wel belangrijke informatie opleveren die gebruikt kan worden voor een integrale aanpak van de overlast.
 
IPM-aanpak
Een effectieve plaagdierbeheersing vergt een integrale aanpak, volgens de beginselen van Integrated Pest Management (IPM), waarbij wordt ingezet op het monitoren en weren van dierplagen. “Als het ontstaan van een dierplaag wordt voorkomen, dan hoef je ook niet te bestrijden en kan onnodig dierenleed worden voorkomen”, aldus Verschoor. Dit vergt wel de betrokkenheid van professionals die kennis van zaken hebben. Wanneer bestrijding noodzakelijk is, dan wordt een afweging gemaakt tussen verschillende opties op basis van effectiviteit en risico’s van een methode. Chemische middelen (zogenaamde “biociden”) zijn een laatste redmiddel, die in aanvulling op niet-chemische methoden, zoals klemmen of vallen, kunnen worden ingezet. De leden van de NVPB werken al sinds jaar en dag volgens de beginselen van IPM. Een succesvolle uitrol van de IPM-aanpak is echter ook afhankelijk van een integrale aanpak vanuit de overheid.
 
Brede erkenning beroepsopleiding plaagdierbeheersers
Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) wordt ingezet op een IPM-aanpak voor plaagdierbeheersing met het doel het gebruik van de chemische middelen (biociden) terug te dringen. Dit beleid kan echter alleen slagen, wanneer andere overheden hier ook invulling aan geven. Zo geldt er momenteel bijvoorbeeld alleen een opleidingseis voor het gebruik van biociden door professionals en geldt deze eis niet voor andere werkzaamheden op het gebied van plaagdierbeheersing. “Wij vinden dit uiterst onwenselijk, omdat hiermee het risico bestaat dat dierplagen niet effectief worden aangepakt en dat bestrijdingsmethoden op onverantwoorde wijze worden ingezet door niet-deskundige personen”, zegt Verschoor. De NVPB pleit dan ook voor algemene erkenning van de beroepsopleiding voor plaagdierbeheersers, zodat alle personen die zich als professional bezighouden met de uitvoering van plaagdierbeheersing aantoonbaar deskundig moeten zijn.
 
Decentralisatie vergt beleid van provincies en gemeenten voor effectieve aanpak
Provincies en gemeenten hebben met de komst van de Wet Natuurbescherming in 2017 een grotere verantwoordelijkheid gekregen op het gebied van plaagdierbeheersing. Bevoegdheden voor het verlenen van vrijstellingen en ontheffing voor niet-chemische bestrijdingsmiddelen zijn bijvoorbeeld overgegaan van het Rijk op provincies. Het is volstrekt logisch dat niet iedereen zomaar vangmiddelen of een luchtdrukgeweer mag inzetten. Echter, dit kunnen effectieve methoden zijn die door een professionele plaagdierbeheerser op verantwoorde wijze kunnen worden ingezet. Nu zijn plaagdierbeheersers vaak afhankelijk van tijdrovende procedures voor ontheffingen en waarvan de uitkomst onzeker is. Beperkte toegang tot niet-chemische methoden werkt het gebruik van biociden in de hand. “Provincies en gemeenten hebben doorgaans onvoldoende kennis van zaken en plaagdierbeheersers worden van het kastje naar de muur gestuurd”, geeft Verschoor aan. De kern van het probleem is dat in de wetgeving onvoldoende rekening is gehouden met de uitvoering van plaagdierbeheersing door professionals. Op dit moment wordt de Wet natuurbescherming geïntegreerd in de Omgevingswet. Dit is een uitgelezen mogelijkheid om de knelpunten voor een IPM-aanpak op te lossen. Eén van de verbeteringen die de NVPB signaleert is de introductie van een landelijke vrijstelling voor de toepassing van niet-chemische methoden door plaagdierbeheersers die succesvol de beroepsopleiding hebben afgerond.


22-07-19 - Protocol Afval Eikenprocessierups

Lees hier hoe wij om gaan met de opslag en het transport voor de verwerking van eikenprocessierupsen afval.

Lees verder

12-06-19 - Rattenoverlast in Nederland: voorkom Parijse toestanden!

Parijs kampt met een heuse rattenplaag. Bewoners krijgen een boete als zij geen maatregelen nemen, zoals het plaatsen van vallen of het inzetten van gif. Ook in Nederland speelt deze problematiek en het beeld is dat de overlast toeneemt. Op World Pest Day vraagt de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) aandacht voor de belemmeringen voor een effectieve aanpak van dierplagen door professionele plaagdierbeheersers. ?Met name op provinciaal niveau worden beperkingen ervaren voor een effectieve integrale aanpak van dierplagen?, aldus Jan Verschoor (secretaris NVPB). Daarnaast pleit de NVPB voor een brede erkenning van de beroepsopleiding voor professionele plaagdierbeheersers.

Lees verder

11-04-19 - NVPB nieuws

Meerdere nieuwsberichten van het NVPB. Symposium NVPB, PLA..N., KAD op World Pest Day 2019. CenSAS enqu?te voor plaagdierbeheersers. Killgerm Infodagen 2019. Jaarverslag CEPA. Jaarverslag Platform Biociden. Parasitec 2019 Budapest.

Lees verder

11-04-19 - Middelen tegen ratten en muizen alleen binnen IPM-systeem

Het gebruik van middelen tegen ratten en muizen op basis van anticoagulantia (bloedverdunners) is in de toekomst voorbehouden aan gecertificeerde professionals. Zowel binnen als buiten mogen ze dan alleen volgens een strikt ge?ntegreerd plaagdierbeheerssysteem (IPM) worden toegepast. Als vallen en klemmen niet meer helpen, zullen ook particulieren de hulp van professionele plaagdierbestrijders moeten inroepen. Dit heeft het college vorige week besloten.

Lees verder

27-06-18 - Conclusies Sorgdrager FIPRONIL

Conclusies Sorgdrager FIPRONIL

Lees verder

06-06-18 - Hormoonverstorende Stoffen

Hormoonverstorende Stoffen

Lees verder

19-03-18 - Preventief Rodenticiden

Preventief Rodenticiden

Lees verder

08-12-17 - AANSCHERPEN REGELGEVING

AANSCHERPEN REGELGEVING

Lees verder

12-09-17 - BRIEF AAN OVERHEID

BRIEF AAN OVERHEID

Lees verder

12-09-17 - EITJES

EITJES

Lees verder

25-07-17 - KAD

KAD

Lees verder

25-07-17 - IPM Rattenbeheersing

IPM Rattenbeheersing

Lees verder

20-12-16 - Persbericht

Persbericht

Lees verder

10-11-16 - Allemaal Beestjes

Allemaal Beestjes

Lees verder

24-09-16 - Rattenproblematiek in Nederland

Rattenproblematiek in Nederland

Lees verder

14-04-16 - KPMB als one-stop-shop voor CEPA-Certified in Nederland

KPMB als one-stop-shop voor CEPA-Certified in Nederland

Lees verder

23-11-15 - Zoonosen

Zoonosen

Lees verder

06-07-15 - IPM

IPM en de staatssecretaris Mansveld

Lees verder

11-12-14 - Buitengebruik Anticoagulantia

In het afgelopen kwartaal heeft de NVPB haar werk voortgezet om het buitengebruik van anticoagulantia te behouden voor gevallen waarin alternatieve bestrijdingsmethoden niet leiden tot het verhelpen van rattenoverlast.

Lees verder

22-02-14 - Visie NVPB

In januari van dit jaar heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) niet kan handhaven

Lees verder
FIJNE FEESTDAGEN! FANTASTISCH 2014!

20-12-13 - FIJNE FEESTDAGEN! FANTASTISCH 2014!

FIJNE FEESTDAGEN! FANTASTISCH 2014!

Lees verder

12-11-13 - Ratten veroorzaken overlast

Ratten veroorzaken overlast

Lees verder

26-09-13 - Toxicologische stoffen in een buitentoepassing?

Toxicologische stoffen in een buitentoepassing?

Lees verder

26-09-13 - Reportage over de bedwants woensdag 18 september

Reportage over de bedwants woensdag 18 september

Lees verder

26-09-13 - Europa slaat handen ineen tegen enge mug

Europa slaat handen ineen tegen enge mug

Lees verder

26-07-13 - Technische storing op 0900 nummer

Zou conform de stelling van de provider binnen 24 uur opgelost zijn.

Lees verder

26-07-13 - NVWA bestrijdt Aziatische tijgermug in Oss

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gestart met de bestrijding van exotische muggen op een industrieterrein in Oss.

Lees verder

19-07-13 - Ratten en/of muizen bij u?

Ratten en/of muizen bij u? Ratten en muizen zijn voor elk bedrijf vervelende en ongewenste gasten.

Lees verder

19-07-13 - Houtaantasters

Houtaantasters Symposium 'Het nieuwe bestrijden'

Lees verder

19-07-13 - Rattenplaag

Rattenplaag

Lees verder
Pubermier roept om hulp

18-02-13 - Pubermier roept om hulp

Pubermier roept om hulp

Lees verder
Kerstgroet ProSekt

18-12-12 - Kerstgroet ProSekt

Kerstgroet ProSekt

Lees verder
Meer dan 200.000 insecten in 68 koeienvlaaien

30-10-12 - Meer dan 200.000 insecten in 68 koeienvlaaien

Meer dan 200.000 insecten in 68 koeienvlaaien

Lees verder

30-10-12 - Toelating vervalt

Toelating vervalt

Lees verder

29-10-12 - Contact ProSekt....0900 333 111 4

Het 0900-nummer is landelijk in gebruik. U belt dit nummer tegen lokaal tarief. 0900 - 333 111 4

Lees verder
Verhuisbericht

29-10-12 - Verhuisbericht

ProSekt naar Tilburg.....

Lees verder
Geen vette wespen door werkloos gen

03-08-12 - Geen vette wespen door werkloos gen

De meeste dieren kunnen suiker omzetten in vet. Maar parasitaire insecten hebben dit vermogen tijdens de evolutie verloren door een werkloos gen. Heeft u interesse in dit artikel? Lees dan hier verder.

Lees verder
Brandharen eikenprocessierups nu overal aanwezig

12-06-12 - Brandharen eikenprocessierups nu overal aanwezig

De rupsen hebben in het 4e, 5e en 6e stadium brandharen die gezondheidsklachten veroorzaken, waaronder jeuk, huiduitslag en oogklachten.

Lees verder
Natte muggen

08-06-12 - Natte muggen

Waarom een insect door de regen kan vliegen zonder verpletterd te worden.

Lees verder
Bedwants

25-01-11 - Bedwants

Amerikaanse onderzoekers hebben de complete genetische code van de bedwants ontrafeld om te onderzoeken waarom het insect tegen sterke pesticiden kan.

Lees verder
Geen vogelgriep aangetroffen na aanvullend onderzoek in Deurne

08-06-10 - Geen vogelgriep aangetroffen na aanvullend onderzoek in Deurne

De vogelgriep zet zich niet voort. Nadat vorige week op een bedrijf in Deurne vogelgriep werd vastgesteld, zijn alle bedrijven in een straal van 3 kilometer rond dat bedrijf gescreend. Bij geen van de bedrijven is vogelgriep aangetroffen.

Lees verder
Vogelgriep ingetrokken

08-06-10 - Vogelgriep ingetrokken

De maatregelen tegen vogelgriep (AI) die waren ingesteld na een uitbraak in Deurne worden vandaag vanaf 17:00 uur ingetrokken.

Lees verder
Koningin en minister Verburg brengen bezoek aan geitenhouder

18-01-10 - Koningin en minister Verburg brengen bezoek aan geitenhouder

Hare Majesteit de Koningin heeft vanochtend een bezoek gebracht aan een geitenhouderijbedrijf in Bakel. Het Noord-Brabantse bedrijf is door Q-koorts getroffen.

Lees verder
Nieuwe website ProSekt

30-12-09 - Nieuwe website ProSekt

De website van ProSekt is compleet vernieuwd om u als klant beter te kunnen bedienen.

Lees verder