NVPB Bijeenkomst buitengebruik

NVPB Bijeenkomst buitengebruik

25-06-2014
De NVPB organiseerde op 25 juni 2014 een bijeenkomst over het (verbod op) buitengebruik van rodenticiden. Tijdens een druk bezochte bijeenkomst gaf Joan Schouten (voorzitter NVPB Technische Commissie) een toelichting op de laatste ontwikkelingen en hij leidde een interessante discussie. De belangrijste actualiteiten zijn in dit artikel opgenomen.
 
Buitengebruik rodenticiden niet meer mogelijk vanaf eind 2014
Het buitengebruik van rodenticiden wordt al enige tijd niet meer toegelaten door het Ctgb wegens de hoge risico’s die de middelen met zich meebrengen. Op dit moment zijn bijna alle toelatingen van de rodenticiden hierop aangepast. Op het gebruiksvoorschrift is dan opgenomen dat het middel alleen ‘binnen gebouwen’ mag worden toegepast. Het Ctgb heeft in de individuele besluiten opgenomen dat het middel onder de oude toelating nog gedurende drie maanden op de markt mag worden gebracht (aflevertermijn) en nog gedurende 6 maanden mag worden gebruikt en in voorraad of voorhanden mag worden gehouden (opgebruiktermijn). Dat betekent dat tegen het einde van dit jaar het buitengebruik van rodenticiden niet meer mogelijk is en dat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) daarop normaal gesproken kan handhaven. Dit geldt niet alleen voor professionele plaagdierbeheersers, maar voor alle gebruikers van rodenticiden (waaronder agrariërs).
 
Samenwerking aan een oplossing
Er wordt in de branche constructief samengewerkt aan een oplossing, waardoor het buitengebruik door het Ctgb opnieuw kan worden toegelaten. Deze oplossing wordt gevonden in de borging van Integrated Pest Management (IPM) bij de (buiten)toepassing van rodenticiden. De professionele plaagdierbeheersers werken in de meeste gevallen al in lijn met de IPM-gedachte. Probleem is echter dat IPM nergens eenduidig en objectief is vastgelegd en dat de toepassing van rodenticiden conform IPM niet onafhankelijk wordt geborgd. Zodra dit het geval is en hier ook aandacht voor is in opleidingen, zijn er mogelijkheden voor het Ctgb om buitengebruik opnieuw toe te laten. NVPB, Plan en LTO werken momenteel samen aan de vastlegging van IPM in een protocol. Dit proces is zo goed als gereed. De volgende stap is dat primaire stakeholders worden gevraagd om commentaar te leveren en daarna wordt het protocol openbaar ter inzage gelegd. Op deze wijze wordt een breed draagvlak gecreëerd voor de inhoud van het IPM-protocol. Daarna beginnen twee andere belangrijke stappen in het proces: (1) implementatie van het IPM-protocol in de opleidingen en (2) borging dat bedrijven het IPM-protocol in de praktijk ook daadwerkelijk naleven. De details hiervan moeten nog worden ingevuld in goed overleg tussen de branche en de betrokken overheidsinstanties. Pas als de toepassing van rodenticiden conform IPM is geborgd zullen de toelatingen kunnen worden aangepast (in overleg met de toelatinghouders).
 
Tijdpad
NVPB, Plan en LTO denken voor het gehele proces minimaal tot medio 2016 de tijd nodig te hebben. Op dat moment zullen de gebruikers van rodenticiden moeten zijn geschoold op het IPM-protocol en moeten de bedrijven aantoonbaar conform het IPM-protocol werken. Dat betekent dat er aan het einde van dit jaar nog geen oplossing is. Met ILT vindt overleg plaats over de wijze waarop de toezichthouder gedurende deze tussenperiode op buitengebruik zal handhaven. Er is goede hoop dat - zolang het veld constructief blijft samenwerken - een pragmatische oplossing mogelijk is.
 
Gebruiksvoorschriften verplichten al IPM-systeem
In de huidige gebruiksvoorschriften kan het volgende zijn opgenomen: ‘het gebruik van dit middel is alleen toegestaan indien het een onderdeel vormt van een integrated pest management systeem (IPM)’. Met het oog op het voorgaande kan dit tot verwarring leiden. Belangrijk is dat dit voorschrift los moet worden gezien van de ontwikkeling van het IPM-protocol. Het Ctgb heeft ook bevestigd dat het niet gaat om een wijzing in het toelatingsbeleid en dat dit al een onderdeel was de gebruiksvoorschriften.
Ervaringen met ProSekt

Wat klanten over ons zeggen:

De heer Pietersen uit Utrecht: snel geholpen, top ongediertebestrijder!
12 mei 15 Rotterdam Mario v Loon Bestrijder Mark van prosekt is bij me geweest voor het bestrijden van houtwormen. Is goed verlopen, hij denkt mee en is hulpvaardig. Zou hem zeker aanbevelen.
Rabobank Amsterdam Lisette: "ben al jarenlang tevreden klant bij ProSekt".