Muizen in huis?

Muizen zullen er altijd zijn en zolang we er maar geen last van hebben, is dat niet erg. Een muizenplaag moeten we altijd zien te voorkomen. Effectief (preventief) bestrijden van muizen vergt kennis over muizengif en muizenval maar vooral ook kennis van de soorten muizen en hun leefgewoontes.
Hoe een muis te vangen? Hoe muizen te verjagen? Muizenkorrels? Welke soort muis heeft u in huis? Op deze pagina vindt u allerlei informatieve artikelen over muizen en de bestrijding ervan.
Heeft u ervaring met het bestrijden van muizen? Wilt u een tip die u met anderen delen? Of heeft u gewoon een vraag? Laat het ons weten via ons informatieformulier.

Informatie over huismuizen

informatie over huismuizen Bron: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mus_muscul_061113_tdp-2.jpg

Hoe herken ik een huismuis? Waar leven huismuizen? Wat eten ze? Hoeveel jongen krijgen ze? Hoe oud worden huismuizen? U leest het hier

Bosmuis in huis vertrekt in het voorjaar weer

bosmuizen bestrijden Bron: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apodemus_sylvaticus_%28Sardinia%29.jpg

Bij het aantreffen van bosmuizen in een gebouw is het van veel groter belang de juiste hygiënische en bouwtechnische weringsmaatregelen toe te passen dan het gebruik van bestrijdingsmiddelen te propageren. Zeker als we ons bedenken dat de bosmuizen in het voorjaar het buitenleven zullen verkiezen boven het verblijf in een gebouw. Bestrijding buiten gebouwen dient te allen tijde te worden ontraden. Lees verder

Spitsmuis in huis?

spitsmuis in huis?

Bij lawaai achter wanden of boven plafonds kunnen we naast spitsmuizen, ook te maken hebben met huismuizen of ratten. Spitsmuizen verspreiden een doordringende zoete, weeë muizengeur. Het treffen van weringsmaatregelen is de beste manier om ze te bestrijden. Lees verder
 

Biologische bestrijding van veldmuizen warm aanbevolen

biologische bestrijding veldmuizen Bron http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glaucidium_passerinum.jpg?uselang=nl

Wanneer veldmuizen in grote aantallen optreden, kunnen zij enorme schade aanrichten in weilanden, op bouwland en in boomgaarden. 's Winters kunnen veldmuizen plaatselijk grote schade veroorzaken doordat zij in schuren, bieten- en aardappelkuilen en graanklampen binnendringen. Zij komen echter zelden in huizen. Het plaatsen van broedkasten voor uilen en stootvogels brengt indirect de verdelging van veldmuizen tot stand. Daarom wordt deze, zeer milieuvriendelijke methode warm aanbevolen. Lees verder
 

Spitsmuizen zijn nuttig, dus niet bestrijden maar weren

Spitsmuizen niet bestrijden maar weren Bron http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sorex_minutus_palm.jpg

Alle spitsmuissoorten komen wel eens in huis voor maar de huisspitsmuis relatief vaker dan de andere soorten. Zij veroorzaken in huis geen schade en vormen géén enkel gevaar voor de gezondheid van mens en huisdier. Daar zij insecten als prooidieren hebben, vervullen zij duidelijk een nuttige functie. Zij dienen derhalve niet te worden bestreden. Lees verder
 

Louter bestrijding van muizen en ratten is ontoereikend

Bestrijding van huismuizen Bron http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hausmaus_001.JPG

Als na een verdelgingsactie van ratten of muizen niet de nodige maatregelen worden genomen ter wering van het ongedierte, dan zal naar alle waarschijnlijkheid na niet al te lange tijd weer overlast ondervonden worden van deze dieren. U leest hier hoe u muizen en ratten zoal kunt weren.
 

Bestrijding van huismuizen

Bestrijding van huismuizen Bron http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2005_mousetrap_cage_3.jpg

Huismuizen kunnen aanzienlijke schade veroorzaken door vreterij en bevuiling van voedselvoorraden en door vernieling van allerlei materiaal. In woningen zijn ze rustverstorend gedurende de nacht. Zorg ervoor dat huismuizen een gebouw niet binnenkomen en er geen voedsel vinden. Lees verder
 

Noordse woelmuizen in 1975

Noordse woelmuis Bron http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Microtus_oeconomus02.jpg

Noordse woelmuizen waren lang geleden nog een plaag in Nederland maar tegenwoordig is het een kwestbare soort. Dit artikel komt uit Rat en Muis van april 1975. Lees verder
 

Voorkomen van bosmuizen in akker- en tuinbouw

schade bosmuizen Bron http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waldmaussprung.jpg

Een aantal bijzondere verhalen van een ongediertebestrijder over de schade door bosmuizen in onder andere de bloementeelt. Lees verder
 

Cement om spitsmuizen te bestrijden

huisspitsmuizen bestrijden door weren Bron http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WLMMH_%28DerHexer%29_021.jpg?uselang=nl

Dat niet alle huiseigenaren en bewoners bij stank in de woning aan spitsmuizen denken blijkt uit dit praktijkverhaal van een ongediertebestrijder. Lees verder
 

Huismuizen-weetjes

huismuis Foto George Shuklin Bron http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%8C_2.jpg

De huismuis (Mus musculus L.), ook wel gewone of grijze (grauwe) muis genoemd, vindt men meestal binnen gebouwen. Ze worden ook wel gevonden in de directe omgeving daarvan evenals in het vrije veld (akkers) van waaruit ze in het najaar naar gebouwen kunnen trekken. Lees verder
 

Muizenkeutels gedetermineerd

muizen keutels lijken soms op hagelslag Foto TeunSpaans Bron http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hagelslag_korrels.jpg

In Dierplagen en milieu 44 (1) 1996 (een publicatie van de toenmalige Afdeling Bestrijding van Dierplagen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, tegenwoordig het KAD, Kenniscentrum Plaagdieren) staat een artikel over uitwerpselen van zoogdieren. Kijk op Ongedierte licht er de informatie over muizen uit. Lees verder

Schade door spitsmuizen

huisspitsmuis

Spitsmuizen, ook wel molmuizen genoemd, zijn nuttige zoogdieren. Zij zijn herkenbaar aan hun lange snuit, die ver voor de snijtanden uitsteekt. Het zijn insecteneters. Een enkele maal krijgen wij op ons ongediertebestrijdingspad met één der spitsmuissoorten te maken, meestal vanwege stankoverlast. Lees verder
 

Muizenbestrijding door natuurlijke vijanden

kat als muizenbestrijding Foto Fabian Köster Bron http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_eating_mouse.jpg

Er zijn situaties waarin we natuurlijke vijanden van de muis kunnen inzetten, denk aan kat en hond. Of waarin natuurlijke vijanden zichzelf inzetten, zoals marterachtigen, uilen en torenvalken. Lees verder
 

Hoe werkt muizengif?

Muizengif Foto Madeleine Price Ball Bron http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dead_mouse.svg

Muizengif is een rodenticide: vergif dat bedoeld is om knaagdieren te doden. Muizengif en rattengif werken volgens dezelfde principes. Het gaat om multidosismiddelen op basis van anticoagulantia. Daarnaast is er een muizenval met koolstofdioxide op de markt. Lees verder
 

Alternatieve methoden voor muizenbestrijding

Ervaringen met ProSekt

Wat klanten over ons zeggen:

De heer Pietersen uit Utrecht: snel geholpen, top ongediertebestrijder!
12 mei 15 Rotterdam Mario v Loon Bestrijder Mark van prosekt is bij me geweest voor het bestrijden van houtwormen. Is goed verlopen, hij denkt mee en is hulpvaardig. Zou hem zeker aanbevelen.
Rabobank Amsterdam Lisette: "ben al jarenlang tevreden klant bij ProSekt".