KAD

                    
   

   
   

Aansturing van het KAD

   

Het Kennis- en Adviescentrum     Dierplagen en haar voorlopers bestaan sinds 1942. Tot 1998 als een     gespecialiseerde Rijksdienst en daarna als zelfstandige stichting zonder     overheidssubsidie. Na 1998 zijn, naast de traditionele maatschappelijke     taken, ook commerciële activiteiten van groot belang geworden. Een     dergelijke positionering en financiering van een onafhankelijk     kenniscentrum als het KAD, tussen overheden, particulieren en ‘markten’ in,     vereist zorgvuldig laveren tussen en met verschillende belangen.

   

Sinds 2003 geeft Nico Vonk     leiding aan het KAD. Met ingang van mei 2017 zet hij zijn activiteiten bij     onze zuiderburen voort.

   

De     maatschappelijke focus van het KAD

   

Begin 2016 heeft het bestuur     van het KAD ervoor gekozen om de activiteiten meer en meer te gaan richten     op kennisontwikkeling en op maatschappelijke taken. Dit is een logische     ontwikkeling in een tijd waarin overheden, bedrijven en consumenten steeds     meer prijs stellen op duurzame inrichting van onze samenleving. Integrated     Pest Management (IPM) is niet voor niets uitgegroeid tot de basis van     duurzaam plaagdierbeheer.

   

Wetenschappelijk onderbouwde     praktijkkennis is en blijft de bron waaruit het KAD put. Tijdens de recente     opening van het nieuwe KAD-gebouw hebben staatssecretaris Dijksma en     Kamerlid Lutz Jacobi de maatschappelijke en economische betekenis van het     KAD van harte onderstreept. De motie Jacobi nodigt het KAD uit om op de     duurzame weg voort te gaan.

   

Onder leiding van Nico Vonk     kon het KAD uitgroeien tot een door velen gewaardeerde speler binnen de     sector van het plaagdiermanagement. Zijn visie op het vakgebied is daarbij     van niet te onderschatten betekenis geweest. De beschikbaarheid van een     nieuw gebouw, met een opleidingscentrum en een laboratorium, biedt de potentie     voor verdere groei.

   

Nu het KAD stevig op de kaart     staat, is het voor Nico tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Binnen de     Belgische markt zal hij een organisatie gaan opzetten die vergelijkbaar is     met het KAD in Nederland. Na 1 mei 2017 zal een nieuwe directeur de leiding     van het KAD overnemen.

   

Het bestuur en de medewerkers     van het KAD wensen Nico Vonk een succesvolle voortzetting van zijn loopbaan     toe.

   

Dr. J. Boleij,     bestuursvoorzitter KAD

   
   

 

   
   

   

 

                                   
   

   
   

 

   

   

 

   
   

   
   

Nieuwe laboratorium volop in gebruik

   

Bij het KAD kunt u niet     alleen terecht voor determinaties en advies, maar we hebben ook weer een     laboratorium tot onze beschikking waarin wij voor u onderzoek op maat     kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheidsonderzoek biociden en     niet chemische methoden, aantrekkelijkheidsonderzoek van voedingsmiddelen     of het bepalen van voorkeur voor verschillende lokazen.

   

Het onderzoek kan uiteraard     ook op locatie of in het veld worden uitgevoerd.

   

Meer informatie

   
   

   
   

   

 

                           
   

   
   

Cursus Adviseur houtbescherming

   

Najaar     2016 ging op het KAD de aangepaste cursus Adviseur houtbescherming van     start. Nieuw in deze driedaagse cursus is de Uitvoeringsrichtlijn     Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen     (URL 5001).

   

 Integrated     Pest Management (IPM) ligt aan de basis van deze Uitvoeringsrichtlijn. Bij     IPM gaat men uit van een mix van duurzame maatregelen en worden chemische     bestrijdingsmiddelen pas gebruikt als andere methodes niet of niet     voldoende werken, en dan nog in beperkte mate. Gezien de trend dat er     steeds minder biociden gebruikt worden en IPM steeds meer ingeburgerd     geraakt is, is deze cursus een aanrader voor iedereen die met     houtaantasters te maken heeft – niet alleen in historische gebouwen. Zowel     voor werknemers van plaagdierbeheersbedrijven, alsook voor (kleine)     zelfstandigen die werkzaamheden op dit gebied willen starten of uitbreiden,     is deze cursus interessant. Maar ook voor bouwkundig adviseurs,     houtleveranciers en timmerlieden.

   

 De cursisten leren waar     ze op moeten letten bij een inspectie en hoe men houtaantastingen door de     belangrijkste insecten en schimmels in gebouwen kan herkennen. Men leert op     welke manieren de ontwikkeling van deze aantastende organismen kan worden     tegengegaan. Tijdens de derde lesdag, die plaatsvindt in de eeuwenoude     Sint-Joriskerk in Amersfoort, leren de cursisten alles over     houtaantastingen in historische gebouwen en krijgen ze de kans om de     geleerde theorie toe te passen tijdens een werkopdracht en een rondgang in     de kap van de kerk.

   

De eerstvolgende cursus is     gepland op drie opeenvolgende vrijdagen in juni 2017.

   

Meer informatie

   
   

   
   

   

 

                                   
   

   
   

 

   

 

   

   
   

   
   

Opleiding Bestrijdingstechnicus start 9 maart

   

Op 9 maart start het KAD weer     een nieuwe BT-opleiding. De opleiding Bestrijdingstechnicus is bedoeld voor     iedereen die zich professioneel bezighoudt (of bezig wil gaan houden) met     de beheersing van plaagdieren. Dit is een volledige opleiding waarin men     alle ins en outs van het vak leert en die, bij het behalen van het theorie-     en praktijkexamen, resulteert in het bewijs van vakbekwaamheid ‘beheersing     plaagdieren en houtaantastende organismen’. De opleiding bestaat uit elf     lesdagen (negen theorie- en twee praktijkdagen) verspreid over een periode     van drie maanden.

   

Er zijn nog enkele plaatsen     beschikbaar.

   

Meer informatie

   
   

   
   

   

 

                                   
   

   
   

 

   
   

   
   

Exclusief verkrijgbaar bij het KAD

   

Onmisbaar voor iedereen die     zich actief met de beheersing van plaagdieren bezighoudt: het praktische     full colour KAD-Handboek. Hierin vindt u een determinatietabel en     informatie om veelvoorkomende plaagdieren te kunnen herkennen. Met     informatie over biologie van de diersoorten en de wijze van preventie en/of     bestrijding, biedt het handboek de nodige ondersteuning bij het opstellen     van een bestrijdingsplan.

   

Prijs: € 145,= (€ 130,= voor     KAD-aangesloten) exclusief € 10,= verzendkosten en 6% BTW.

   

Voor deelnemers aan de     BT-opleiding is het KAD-Handboek bij de prijs inbegrepen.

   

Bestellen

   
   

   
   

   

 

                             
   

Kennis-     en Adviescentrum Dierplagen | Postbus 350 | 6700 AJ Wageningen
    +31 (0)317 41 96 60 | info@kad.nl | www.kad.nl    

   
   

   
   

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer     ontvangen? Schrijf u hier     uit.
     

   

22-07-19 - Protocol Afval Eikenprocessierups

Lees hier hoe wij om gaan met de opslag en het transport voor de verwerking van eikenprocessierupsen afval.

Lees verder

12-06-19 - Rattenoverlast in Nederland: voorkom Parijse toestanden!

Parijs kampt met een heuse rattenplaag. Bewoners krijgen een boete als zij geen maatregelen nemen, zoals het plaatsen van vallen of het inzetten van gif. Ook in Nederland speelt deze problematiek en het beeld is dat de overlast toeneemt. Op World Pest Day vraagt de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) aandacht voor de belemmeringen voor een effectieve aanpak van dierplagen door professionele plaagdierbeheersers. ?Met name op provinciaal niveau worden beperkingen ervaren voor een effectieve integrale aanpak van dierplagen?, aldus Jan Verschoor (secretaris NVPB). Daarnaast pleit de NVPB voor een brede erkenning van de beroepsopleiding voor professionele plaagdierbeheersers.

Lees verder

11-04-19 - NVPB nieuws

Meerdere nieuwsberichten van het NVPB. Symposium NVPB, PLA..N., KAD op World Pest Day 2019. CenSAS enqu?te voor plaagdierbeheersers. Killgerm Infodagen 2019. Jaarverslag CEPA. Jaarverslag Platform Biociden. Parasitec 2019 Budapest.

Lees verder

11-04-19 - Middelen tegen ratten en muizen alleen binnen IPM-systeem

Het gebruik van middelen tegen ratten en muizen op basis van anticoagulantia (bloedverdunners) is in de toekomst voorbehouden aan gecertificeerde professionals. Zowel binnen als buiten mogen ze dan alleen volgens een strikt ge?ntegreerd plaagdierbeheerssysteem (IPM) worden toegepast. Als vallen en klemmen niet meer helpen, zullen ook particulieren de hulp van professionele plaagdierbestrijders moeten inroepen. Dit heeft het college vorige week besloten.

Lees verder

27-06-18 - Conclusies Sorgdrager FIPRONIL

Conclusies Sorgdrager FIPRONIL

Lees verder

06-06-18 - Hormoonverstorende Stoffen

Hormoonverstorende Stoffen

Lees verder

19-03-18 - Preventief Rodenticiden

Preventief Rodenticiden

Lees verder

08-12-17 - AANSCHERPEN REGELGEVING

AANSCHERPEN REGELGEVING

Lees verder

12-09-17 - BRIEF AAN OVERHEID

BRIEF AAN OVERHEID

Lees verder

12-09-17 - EITJES

EITJES

Lees verder

25-07-17 - KAD

KAD

Lees verder

25-07-17 - IPM Rattenbeheersing

IPM Rattenbeheersing

Lees verder

20-12-16 - Persbericht

Persbericht

Lees verder

10-11-16 - Allemaal Beestjes

Allemaal Beestjes

Lees verder

24-09-16 - Rattenproblematiek in Nederland

Rattenproblematiek in Nederland

Lees verder

14-04-16 - KPMB als one-stop-shop voor CEPA-Certified in Nederland

KPMB als one-stop-shop voor CEPA-Certified in Nederland

Lees verder

23-11-15 - Zoonosen

Zoonosen

Lees verder

06-07-15 - IPM

IPM en de staatssecretaris Mansveld

Lees verder

11-12-14 - Buitengebruik Anticoagulantia

In het afgelopen kwartaal heeft de NVPB haar werk voortgezet om het buitengebruik van anticoagulantia te behouden voor gevallen waarin alternatieve bestrijdingsmethoden niet leiden tot het verhelpen van rattenoverlast.

Lees verder

22-02-14 - Visie NVPB

In januari van dit jaar heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) niet kan handhaven

Lees verder
FIJNE FEESTDAGEN! FANTASTISCH 2014!

20-12-13 - FIJNE FEESTDAGEN! FANTASTISCH 2014!

FIJNE FEESTDAGEN! FANTASTISCH 2014!

Lees verder

12-11-13 - Ratten veroorzaken overlast

Ratten veroorzaken overlast

Lees verder

26-09-13 - Toxicologische stoffen in een buitentoepassing?

Toxicologische stoffen in een buitentoepassing?

Lees verder

26-09-13 - Reportage over de bedwants woensdag 18 september

Reportage over de bedwants woensdag 18 september

Lees verder

26-09-13 - Europa slaat handen ineen tegen enge mug

Europa slaat handen ineen tegen enge mug

Lees verder

26-07-13 - Technische storing op 0900 nummer

Zou conform de stelling van de provider binnen 24 uur opgelost zijn.

Lees verder

26-07-13 - NVWA bestrijdt Aziatische tijgermug in Oss

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gestart met de bestrijding van exotische muggen op een industrieterrein in Oss.

Lees verder

19-07-13 - Ratten en/of muizen bij u?

Ratten en/of muizen bij u? Ratten en muizen zijn voor elk bedrijf vervelende en ongewenste gasten.

Lees verder

19-07-13 - Houtaantasters

Houtaantasters Symposium 'Het nieuwe bestrijden'

Lees verder

19-07-13 - Rattenplaag

Rattenplaag

Lees verder
Pubermier roept om hulp

18-02-13 - Pubermier roept om hulp

Pubermier roept om hulp

Lees verder
Kerstgroet ProSekt

18-12-12 - Kerstgroet ProSekt

Kerstgroet ProSekt

Lees verder
Meer dan 200.000 insecten in 68 koeienvlaaien

30-10-12 - Meer dan 200.000 insecten in 68 koeienvlaaien

Meer dan 200.000 insecten in 68 koeienvlaaien

Lees verder

30-10-12 - Toelating vervalt

Toelating vervalt

Lees verder

29-10-12 - Contact ProSekt....0900 333 111 4

Het 0900-nummer is landelijk in gebruik. U belt dit nummer tegen lokaal tarief. 0900 - 333 111 4

Lees verder
Verhuisbericht

29-10-12 - Verhuisbericht

ProSekt naar Tilburg.....

Lees verder
Geen vette wespen door werkloos gen

03-08-12 - Geen vette wespen door werkloos gen

De meeste dieren kunnen suiker omzetten in vet. Maar parasitaire insecten hebben dit vermogen tijdens de evolutie verloren door een werkloos gen. Heeft u interesse in dit artikel? Lees dan hier verder.

Lees verder
Brandharen eikenprocessierups nu overal aanwezig

12-06-12 - Brandharen eikenprocessierups nu overal aanwezig

De rupsen hebben in het 4e, 5e en 6e stadium brandharen die gezondheidsklachten veroorzaken, waaronder jeuk, huiduitslag en oogklachten.

Lees verder
Natte muggen

08-06-12 - Natte muggen

Waarom een insect door de regen kan vliegen zonder verpletterd te worden.

Lees verder
Bedwants

25-01-11 - Bedwants

Amerikaanse onderzoekers hebben de complete genetische code van de bedwants ontrafeld om te onderzoeken waarom het insect tegen sterke pesticiden kan.

Lees verder
Geen vogelgriep aangetroffen na aanvullend onderzoek in Deurne

08-06-10 - Geen vogelgriep aangetroffen na aanvullend onderzoek in Deurne

De vogelgriep zet zich niet voort. Nadat vorige week op een bedrijf in Deurne vogelgriep werd vastgesteld, zijn alle bedrijven in een straal van 3 kilometer rond dat bedrijf gescreend. Bij geen van de bedrijven is vogelgriep aangetroffen.

Lees verder
Vogelgriep ingetrokken

08-06-10 - Vogelgriep ingetrokken

De maatregelen tegen vogelgriep (AI) die waren ingesteld na een uitbraak in Deurne worden vandaag vanaf 17:00 uur ingetrokken.

Lees verder
Koningin en minister Verburg brengen bezoek aan geitenhouder

18-01-10 - Koningin en minister Verburg brengen bezoek aan geitenhouder

Hare Majesteit de Koningin heeft vanochtend een bezoek gebracht aan een geitenhouderijbedrijf in Bakel. Het Noord-Brabantse bedrijf is door Q-koorts getroffen.

Lees verder
Nieuwe website ProSekt

30-12-09 - Nieuwe website ProSekt

De website van ProSekt is compleet vernieuwd om u als klant beter te kunnen bedienen.

Lees verder