Inzet lijmplaten bij overlast muizen en / of ratten

Inzet van lijmplaten

01-04-2014
1 april 2014
 
Inleiding

De NVPB heeft tweemaal per jaar een vast overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarin de ontwikkelingen in het toezicht en de praktijk worden uitgewisseld. Tijdens de laatste overleggen is veel aandacht uitgegaan naar de inzet van lijmplaten. De NVPB ziet het als haar verantwoordelijkheid om het veld duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden voor het inzetten van lijmplaten en heeft daarom in samenwerking met de NVWA het volgende artikel opgesteld.

Lijmplaten verboden, tenzij
Het gebruik van lijmplanken voor het vangen van ratten en muizen is verboden, tenzij hiervoor een ontheffing is verleend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (‘RVO.nl’, voormalig Dienst Regelingen). Op deze wijze wordt gewaarborgd dat de vangmiddelen alleen worden ingezet wanneer dit verantwoord is.
 
Aanvragen ontheffing
Voor het aanvragen van de ontheffing zijn twee documenten van belang die op dewebsite van de RVO.nl kunnen worden gedownload:
-           Aanvraagformulier Ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet
-           Toelichting bij aanvraagformulier Ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet
 
Als de RVO.nl de aanvraag heeft ontvangen, dan wordt een dossier aangemaakt en ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging.

NVWA geeft advies
Na ontvangst van de aanvraag vraagt de RVO.nl om advies bij de NVWA. Het verzoek wordt binnen 5 werkdagen door een (vakbekwame) inspecteur van de NVWA in behandeling genomen. De NVWA voert dan binnen een week een inspectie uit bij de ontheffingsaanvrager. Daarbij wordt beoordeeld of de plaagdieren niet met toegestane vangmiddelen kunnen worden bestreden. Ook gaat aandacht uit naar de maatregelen die zijn getroffen op het gebied van wering en preventie, bouwkundige aanpassingen, een goede hygiëne en het verwijderen/afsluiten van voedselbronnen voor ratten en/of muizen. Op basis van de inspectie wordt door de NVWA een advies opgesteld en dat wordt uitgebracht aan de RVO.nl.
 
Besluitvorming RVO.nl
De RVO.nl neemt de beslissing om de ontheffing al dan niet te verlenen. Gemiddeld volgt deze beslissing 3 weken nadat de aanvraag is ingediend. De RVO.nl neemt doorgaans het advies van de NVWA over. Tegen het besluit van de RVO.nl kan door belanghebbenden bezwaar wordt gemaakt.
 
Voorwaarden ontheffing
In de ontheffingverlening wordt aangegeven aan welke voorwaarden de ontheffinghouder moet voldoen. De vangacties moeten bijvoorbeeld altijd worden uitgevoerd door een professionele plaagdierbeheerser en er wordt een termijn gesteld waarbinnen op vangst moet worden gecontroleerd. Ook worden administratieve verplichtingen opgelegd, zoals het bijhouden van het logboek, het nummeren van lijmplaten en een eindrapportage. Ook moet de vangactie tenminste 24 uur van te voren worden aangekondigd bij de NVWA. De ontheffing geldt normaal gesproken voor een periode van 3 maanden. Een inspecteur van de NVWA zal controleren of de vangactie conform de ontheffing is uitgevoerd.
 
Praktijk
Onlangs is door een plaagdiermanagementbedrijf ontheffing aangevraagd voor een vangactie met lijmplaten in een grote supermarkt. De NVWA heeft de samenwerking met het bedrijf als zeer positief ervaren. De communicatielijnen waren kort en de deskundigheid was hoog. Van elke vangactie heeft een schriftelijke terugkoppeling plaatsgevonden met de resultaten van betreffende actie. Ook de terugkoppeling is als duidelijk en helder ervaren.
 
Conclusie
Het inzetten van lijmplaten is in sommige gevallen nodig om overlast van ratten of muizen te verhelpen. Dat de lijmplaten alleen als laatste redmiddel worden ingezet wordt bereikt door de voorwaarde te stellen dat ontheffing wordt verleend en door daaraan voorwaarden te verbinden. De voorwaarden die worden gesteld zijn over het algemeen uitvoerbaar en gaan niet in tegen de vaste praktijk van een professionele plaagdierbeheerser. Ook de doorlooptijd van de aanvraag is beperkt. Wel betekent het aanvragen van ontheffing een administratieve belasting voor de aanvrager en een kostenpost voor de bedrijven.
 
Wij gaan ervan uit dat met dit artikel meer duidelijkheid ontstaat over de voorwaarden voor het inzetten van lijmplaten. Voor vragen of opmerkingen, kunt u altijd contact met ons opnemen.


Nieuwsarchief

Ervaringen met ProSekt

Wat klanten over ons zeggen:

De heer Pietersen uit Utrecht: snel geholpen, top ongediertebestrijder!
12 mei 15 Rotterdam Mario v Loon Bestrijder Mark van prosekt is bij me geweest voor het bestrijden van houtwormen. Is goed verlopen, hij denkt mee en is hulpvaardig. Zou hem zeker aanbevelen.
Rabobank Amsterdam Lisette: "ben al jarenlang tevreden klant bij ProSekt".